വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

ആമ്പലവയല്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ അംകോ, ഒന്നേയാര്‍, ആണ്ടൂര്‍, കുഴിമാളം, പാടിപറമ്പ്, കരടിപ്പാറ, കാലിപറമ്പ് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ ഇന്ന് (വ്യാഴം) രാവിലെ 8 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 5.30 വരെ പൂര്‍ണ്ണമായോ ഭാഗീകമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.