വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

കല്‍പ്പറ്റ സെക്ഷനിലെ മുണ്ടേരി, മണിയങ്കോട്, പോലിസ് ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സ്ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇന്ന് (വെളളി) രാവിലെ 9 മുതല്‍ 5 വരെ പൂര്‍ണ്ണമായോ ഭാഗീകമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.