സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ ഫെയർലാന്റ്, തൊടുവട്ടി വാർഡുകളെ കണ്ടെയ്മെൻ്റ് സോണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി

സുൽത്താൻ ബത്തേരി:സുൽത്താൻ ബത്തേരിയെ കണ്ടൈൻമെന്റ് സോണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി മൈക്രോ കണ്ടൈൻമെന്റ് സോൺ ആക്കി ജില്ല കലക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.കോവിഡ് ബാധിതൻ സന്ദർശിച്ച ഹോട്ടലും മൊബൈൽ ഷോപ്പ് പരിസരത്തു മാത്രമാണ് നാളെ മുതൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവുക. ഫെയർലാന്റ്, തൊടുവട്ടി വാർഡുകളെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി.