സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു; 2020ൽ മാത്രം വർധിച്ചത് 7760 രൂപ

സ്വർണവില വീണ്ടുമുയർന്നു. പവന് 160 രൂപയാണ് ഇന്ന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ സ്വർണവില എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നിലവാരമായ 36,760 രൂപയിലെത്തി. 4595 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന് വില

2020ൽ മാത്രം 7760 രൂപയാണ് സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത്. ജൂലൈ ആറിന് പവന് വില 35,800ലേക്ക് താഴ്ന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വില ഉയരുന്നതാണ് കണ്ടത്

കൊവിഡിനെ തുടർന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ സമ്പദ്ഘടനക്ക് കരുത്തേകാൻ സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ തുടരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സ്വർണവില തുടർച്ചയായി വർധിക്കുന്നതിന് കാരണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *