‘ഫെയർ ആൻഡ് ലൗലി’യുടെ പേര് മാറ്റി ; ഇനി ഗ്ലോ ആൻഡ് ലൗലി

മുഖസൗന്ദര്യ ക്രീമുകളില്‍ പ്രശസ്തരായ ‘ഫെയര്‍ ആന്‍ഡ് ലൗലി’ പേരില്‍ നിന്നും ‘ഫെയര്‍’ എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതായി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതെ സമയം പുതിയ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വ്യാപക വിമര്‍ശനവും ഉയര്‍ന്നു കഴിഞ്ഞു. ഗ്ലോ ആന്‍ഡ് ലൗലി എന്ന പേരിനെതിരെയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വിമര്‍ശനമുയര്‍ന്നത്. പുരുഷന്‍മാരുടെ മുഖസൗന്ദര്യ ക്രീമുകള്‍ ‘ഗ്ലോ ആന്‍ഡ് ഹാന്‍ഡ്സം’ എന്ന പേരില്‍ ഇനി മുതല്‍ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നും ഫെയര്‍ ആന്‍ഡ് ലൗലിയുടെ മാതൃകമ്പനിയായ ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ യൂണിലിവര്‍ ലിമിറ്റഡ് ഇ മെയില്‍ വഴി അറിയിച്ചു. പുതിയ പേരും വംശീയമായ ചിന്തകളെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ശക്തമായ വിമര്‍ശനമുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *