ആശങ്ക പരത്തി സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗബാധിതർ 200 കടന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പര്‍ക്കം വഴിയുള്ള രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും 200 കടന്നു. ഇന്ന് 206 പേര്‍ക്കാണ് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച 234 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കം വഴി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ വെള്ളിയാഴ്ച 204 പേര്‍ക്കായിരുന്നു

ഇന്ന് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരില്‍ 41 പേര്‍ കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലും 41 രോഗികളുണ്ട്. കാസര്‍കോട് ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 56 പേരില്‍ 41 പേരും സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗികളായത്. എറണാകുളത്ത് ഇന്ന് 50 പേര്‍ക്കാണ് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിലാണ് 41 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത്.

ആലപ്പുഴയില്‍ 35 പേര്‍ക്കും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ 31 പേര്‍ക്കും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ 24 പേര്‍ക്കും മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ 17 പേര്‍ക്കും കോട്ടയത്ത് 6 പേര്‍ക്കും കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ 5 പേര്‍ക്കും തൃശ്ശൂര്‍ 4 പേര്‍ക്കും ഇടുക്കി പാലക്കാട് ജില്ലകളില്‍ ഓരോരുത്തര്‍ക്കുമാണ് സമ്പര്‍ക്കം വഴി രോഗം ബാധിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 40 പേരില്‍ 31 പേര്‍ക്കും സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധയുണ്ടായത്