പൂന്തുറയിൽ സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകം; 600 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 119 പേർക്കും കോവിഡ്

കോവിഡ് വ്യാപന ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന പൂന്തുറയിൽ സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകം. 600 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 119 പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പൂന്തുറയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേക്കുള്ള വഴികളെല്ലാം അടച്ചിടും. കടൽ വഴി ആളുകൾ എത്തുന്നത് തടയാൻ കോസ്റ്റൽ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകി.