രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ ലോക്ക് ഡൗൺ : പ്രധാനമന്ത്രി

രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം രാജ്യം സമ്പൂർണ ലോക്ക് ഡൗണാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടേയും കുടുംബത്തിന്റെയും സുരക്ഷ മാനിച്ചാണ് ലോക്ക് ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മൂന്നാഴ്ച്ചയാണ് ലോക്ക് ഡൗണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.